Turniej Par (dwójek) – dla amatorów

pary1

CYKLICZNY TURNIEJ PAR (dwójek) – to nasza nowa oferta!!!

Ponieważ zainteresowanie WTW przeszło nasze oczekiwania, dokładamy do oferty naszego klubu drugi turniej – cykliczny TURNIEJ PAR (dwójek), który odbywać się będzie we wtorki o godz 20.00. W turnieju mogą wziąć udział pary męskie, żeńskie lub mieszane. Wpisowe od jednej dwójki to 50 zł.

Mutacją tego turnieju będzie turniej wyłącznie dla par mieszanych!!! Dlatego też, serdecznie zachęcamy szczególnie PANIE, do wzięcia udziału w tej formie rywalizacji. Panie do każdej gry otrzymują handicap – 15 pkt.

Gra w parach, wzajemny doping zawodników, mogą wzbudzić dużo większe emocje niż w przypadku turnieju indywidualnego. I o to właśnie nam chodzi!!!


Regulamin turnieju par (dwójek) w Bowling Club Zielona Góra

1. Uczestnictwo:
• W turniejach mogą uczestniczyć pary zawodników dowolnej płci: męskie, żeńskie lub mieszane, po wpłaceniu wpisowego.
• Wpisowe płatne jest przed turniejem w kasie Bowling Clubu i wynosi 50 zł od pary.
• Max. liczba uczestnków w jednym turnieju – 16 par. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Cel imprezy:
• Popularyzacja bowlingu sportowego w środowisku zielonogórskim i regionie lubuskim. Zawodnicy spoza ZG mile widziani.
3. Organizator:
• Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16.
• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.
4. Miejsce i termin:
• Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16.
• rozgrzewka 10 min. i runda zasadnicza – start o godz. 20.00
• runda finałowa – start ok. godz 21.45.
5.System rozgrywek:
• W turniej mogą uczestniczyć pary zawodników dowolnej płci: męskie, żeńskie lub mieszane.
• Każda z Pań w parze otrzymuje handicap w wys. 15 pkt. do każdej gry.
• Turniej składa się z 3 gier rundy zasadniczej i rundy finałowej.
• Do rundy finałowej awansują 4 pary z największą sumą punktów po rundzie zasadniczej
• Runda finałowa – 1 gra
• Zwycięża para, która w rundzie finałowej uzyska najwyższy wynik.
• Pomiędzy grami rundy zasadniczej nie przewiduje się przerwy. Pomiędzy rundą zasadniczą, a finałową nastąpi przerwa 5 min.
6.Nagrody:
• zwycięska para otrzymuje 2 vouchery po 2h na grę w klubie.
7.Sędziowanie:
• zawody prowadzić będzie pracownik Bowling Clubu,
8. Zawodników obowiązuje regulamin Bowling Clubu.
• zawodników obowiązuje obuwie wyłącznie bowlingowe.
11. Długość smarowania 37-40 stóp
• dopuszcza się możliwość modyfkacji smarowań między turniejami 🙂
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.