Letnia Liga Indywidualna

WTW – Wakacyjny Turniej Wtorkowy 2023

Letnia Liga Indywidualna – czyli WTW 2023 to cykl 11 turniejów open pod hasłem – Wakacyjne Turnieje Wtorkowe (dla Pań i Panów) o tytuł MISTRZA LATA 2023. W tej edycji, aby zachęcić nowych graczy i tych, którzy nie czują się jeszcze mocno, gramy w dwóch grupach A i B (próg – średnia 165). Gramy co wtorek od 20.06.2023 do 05.09.2023. Serdecznie zapraszamy wszystkich mających ochotę w nim zagrać. Każdy turniej startuje we wtorek o godz. 18.30. Wpisowe zawodnika to 50 zł. Na listę startową zapisujemy się on-line poniżej lub na stronie https://wtw.kreglezg.pl.

W skrócie – formuła:
– 4 gry eliminacyjne – awans 16 graczy łącznie z A i B proporcjonalnie do ilości graczy w poszczególnych grupach. 50% punktów z eliminacji idzie za graczem dalej.
– step1 > 1 gra + 50% punktów z eliminacji – odpada trzech najsłabszych w A i jeden w B,
– step2 > 1 gra + gra step1 + 50% elim. – odpada dwóch najsłabszych w A i jeden w B,
– step3 > 1 gra + gra step2 + gra step1 + 50% elim. – kolejność końcowa.
W tej formule dłużej będzie grało o wiele więcej zawodników 🙂
Do klasyfikacji generalnej liczy się oczywiście “Best Five”, czyli wynik pięciu najlepszych turniejów gracza.

Regulamin WTW:

1. Cel imprezy:
· Popularyzacja bowlingu sportowego w środowisku zielonogórskim i nie tylko. Zawodnicy spoza ZG mile widziani.
· Sportowa rywalizacja o tytuł “MISTRZA LATA 2023”.
2. Organizator:
· Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16.
· Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi w przypadku odniesienia szkód czy obrażeń.
3. Uczestnictwo:
• zapisy na każdą rundę online pod adresem http://wtw.kreglezg.pl
· W turniejach WTW mogą uczestniczyć Panie i Panowie po wpłaceniu wpisowego.
Wpisowe płatne jest przed turniejem w kasie Bowling Clubu i wynosi 50 zł.
Max. liczba uczestników w jednym turnieju – 24. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Miejsce i termin:
· eliminacje – rozgrzewka 10 min. start o godz. 18:30.
5.System rozgrywek:
· Turniej rozgrywany jest w kategorii open (łącznie dla Pań i Panów)
Każda z Pań otrzymuje handicap w wys. 10 pkt. do każdej gry.
• Pomiędzy grami 1 i 2 oraz 3 i 4 nie przewiduje się przerwy. Pomiędzy grami 2 i 3 – przerwa 5 min.
· Formuła turnieju:
– 4 gry eliminacyjne – awans 16 graczy łącznie z A i B proporcjonalnie do ilości graczy w poszczególnych grupach. 50% punktów z eliminacji idzie za graczem dalej.
– step1 > 1 gra + 50% punktów z eliminacji – odpada trzech najsłabszych w A i jeden w B,
– step2 > 1 gra + gra step1 + 50% elim. – odpada dwóch najsłabszych w A i jeden w B,
– step3 > 1 gra + gra step2 + gra step1 + 50% elim. – kolejność końcowa.
Do klasyfikacji generalnej liczy się “Best Five”, czyli wynik pięciu najlepszych turniejów gracza.
Gramy systemem torów zmiennych przechodząc po każdej grze 2 tory w prawo.
• W przypadku takiej samej sumy po 4 grach, o awansie do stepów decyduje ostatnia najwyższa gra, potem następna itd.
• Zwycięzcą każdego turnieju jest zawodnik, który uzyska największą sumę: 4 gry eliminacyjne + step1 + step2 + step3.
• Zwycięzcy poszczególnych turniejów gromadzą punkty za zdobyte miejsca:
– 1 miejsce 30 pkt.
– 2 miejsce 25 pkt.
– 3 miejsce 20 pkt.
– 4 miejsce 15 pkt.
– Następne miejsca o jeden punkt mniej aż do gracza z liczba punktów równą 1 (jeden).

• Do klasyfikacji generalnej turnieju liczy się wynik najlepszych 5 turniejów spośród 12.
• Zwycięzcą jest gracz z najwyższą liczbą punktów z 5 turniejów. W przypadku takiej samej liczby punktów między zawodnikami decyduje najwyższy total jednego turnieju.
6. Nagrody – puchary dla A i B za 3 miejsca oraz:
Grupa A:
· 1 miejsce – 500 zł,
• 2 miejsce – 400 zł,
• 3 miejsce – 300 zł,
• 4 miejsce – 150 zł,
Grupa B:
• 1 miejsce – 300 zł,
• 2 miejsce – 200 zł,
• 3 miejsce – 100 zł,
7.Sędziowanie:
· zawody prowadzić będzie pracownik Bowling Clubu,
8. Zawodników obowiązuje regulamin Bowling Clubu.
· zawodników obowiązuje obuwie wyłącznie bowlingowe.
11. Długość smarowania 34-48 stóp
· dopuszcza się możliwość modyfikacji smarowań między turniejami.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.